Vitajte v digitálnom pracovnom procese!

Digitalizujte svoju preanalytiku.

 

Takto funguje digitálna preanalytika:

pre-Barcode a systém S4DX

Inteligentné. Bezpečné. Digitálne.

 

 

Využívajte všetky výhody digitálnej preanalytiky.


  • Znížte náklady a chyby pomocou prebarkódovaných skúmaviek na vzorky.
  • Vyplňte medzeru v preanalytických údajoch a vytvorte tak lepšie východisko pre lekárske rozhodnutia využívaním údajov v systéme.
  • Optimalizujte preanalytický pracovný postup.
Digitale Präanalytik mit SARSTEDT und S4DX

 

Dvojitá výhra

pre-Barcode a S4DX

 

Koordinácia prebarkódovaných skúmaviek so vzorkami a systému S4DX v digitálnom procese umožňuje zber, zálohovanie a vizualizáciu všetkých údajov preanalytickej fázy, ako je stav vzorky a pacienta alebo podmienky prepravy.

Táto výhoda sledovania údajov v systéme zabezpečuje transparentnosť, bezpečnosť a šetrí váš čas. Navyše už nie je potrebné otravné lepenie štítkov s vysokým rizikom omylu, čo zvyšuje bezpečnosť pre pacientov a odbremeňuje váš personál.

Digitalizujte preanalytickú fázu prostredníctvom priekopníckych riešení od SARSTEDT.

Vitajte v digitálnom pracovnom procese!

{{pre-Barcode Proberoehren}}

Prebarkódované skúmavky na vzorky


  • Eliminácia rizika zámeny pacientov a vzoriek
  • Úspora času a šetrenie zdrojmi
  • Optimalizácia automatizácie pomocou čiarových kódov umiestnených podľa štandardov CLSI AUTO02

 

 


{{S4DX System}}

Systém S4DX


  • Zaznamenanie stavu pacienta a vzorky pri odbere
  • Sledovanie prepravy vzorky
  • Spracovanie a vizualizácia preanalytických údajov
  • Optimalizácia laboratórnych procesov a zníženie nákladov

 


Skúmavky pre-Barcode – ďalší krok k digitalizácii preanalytickej fázy


S prebarkódovanými skúmavkami na vzorky urobíte ďalší krok do digitálnej budúcnosti preanalytiky vo svojom laboratóriu. Minimalizujte zdroje chýb, zoštíhlite procesy a zabezpečte kvalitu vzoriek.


{{pre-Barcode sicher}}

Jednoducho bezpečný


Priame priradenie pacienta k vzorke predchádza zámene, ktorá môže nastať na základe nesprávne nalepených štítkov. Zvýši sa tým bezpečnosť pacientov a vy budete ušetrení od opakovaných odberov vzoriek.

{{pre-Barcode & S4DX Klinik}}

Jednoducho inteligentný


Automatizované spracovanie vzorky v laboratóriu uľahčujú skúmavky, ktoré sú vopred označené optimálne umiestneným čiarovým kódom – skúmavky bez čiarového kódu alebo s nesprávne nalepenými čiarovými kódmi sú už minulosťou. Vaša automatizácia sa zrýchli, chybovosť sa zníži.

Digitale Präanalytik mit SARSTEDT und S4DX

Jednoducho digitálny


Prebarkódované skúmavky sa digitálne prepoja so žiadankou pacienta. To umožní zber všetkých preanalytických údajov o stave vzorky, stave pacienta a podmienkach prepravy. Na základe týchto údajov je možné upraviť abnormality v analýze.

Systém S4DX – výhoda sledovania údajov v systéme a ich využívanie


Systém S4DX vám poskytuje kvalitatívne dôležité údaje o preprave vzorky a tiež dôležité informácie o stave pacienta alebo vzorky – míľnik v posudzovaní diagnostických výsledkov.


{{pre-Barcode & S4DX Labor}}

Viac údajov so systémom S4DX


Vyplňte medzeru v dostupnosti údajov medzi odberom vzoriek a laboratórnou analýzou. Vďaka systému S4DX uvidíte dôležité informácie o pacientovi a stave vzorky v reálnom čase.

Aplikácia S4DX Courier


Kompletne digitálne sledovanie prepravy bez zapojenia odosielateľa a bez rozhrania laboratórneho informačného systému (LIS), kompatibilné so všetkými bežnými prepravnými schránkami a prepravnými metódami. Sledujte prepravu vzorky so zreteľom na teplotu, vibrácie a časy vyzdvihnutia.


Aplikácia S4DX Satellite


Kompletná digitalizácia preanalytiky od odberu vzoriek až po príchod do laboratória s plne automatickým prenosom údajov do laboratórneho alebo nemocničného informačného systému – vhodná na použitie na klinikách aj v súkromných laboratóriách a pre odosielateľov so žiadankou alebo bez žiadanky.

{{pre-Barcode & S4DX Brochuere}}

Vaše riešenie pre digitálnu preanalytiku.

 

Všetky informácie o riešení pre-Barcode a systéme S4DX vždy poruke.

 

 

Tešíme sa na vašu správu.Odoslaním tohto formulára potvrdzujete, že ste si Vyhlásenie o ochrane osobných údajov prečítali.


Radi vám pomôžeme!

Radi vám pomôžeme!

info.sk@sarstedt.com

Tel.: +421 232 184 930